Viktiga datum

Viktiga datum 2022


Maj

Tisdagen den 3/5 Gemensam eldning i tunna, klockan 15.00 – 18.00, vid gröna förrådet samt hos Jan-Ivar, lott 101

Lördagen den 21/5 Städdag kl. 10.00 – 13.00

Söndagen den 22/5 Big Bag kl. 15.00 – 17.00

Juni

11/6 Rundvandring kl. 10.00- 13.00 följt av GRILL klockan 13.00 (ersätter utebliven grill på städdagen)


September

3 september Välkomna på Skördefest klockan 14.00 vid Föreningshuset

17 september klockan 10.00 – 12.00, uppföljning av rundvandringen

Oktober

15 oktober klockan 15.00 – 17.00, Big Bag


16/10 Flisning klockan 10.00 i Ligna samt kl 12.00 vid bollplan