Viktiga datum

Årsmöte 2021
25 Mars 2021
Vi återkommer med under vilka former årsmötet kan genomföras på grund av corona-pandemin.

Datum 2020
23 maj 2020, Städdag 10.00-13.00
24 maj 2020, Big Bag 15.00-17.00
14 juni 2020, Rundvandring 11.00-13.00
19 september 2020, Rundvandring, uppföljning 12.00-13.30
3 oktober 2020, Städdagen 10.00-13.00
4 oktober 2020, Big Bag 15.00-17.00
18 oktober 2020, Flisdagen 10.00-15.00