Viktiga datum

RUNDVANDRING, HÖST
21 september 2019
12.00 – 13.30

STÄDDAG, HÖST
5 oktober 2019
10.00 – 13.00

BIG BAG
6 oktober 2019
15.00 – 17.00

FLISNING
13 oktober 2019
10.00 – 15.00