Att göra denna månad

November

Kupa jorden kring rosorna.
Kratta in löv i buskarna.
Blanda löv i komposten.
Ordna gnagskydd för nyplanterade träd.
Rädda rosmarin. Ställ den svalt.
Gör rent trädgårdsredskapen.
Driva upp blommor till Julen.
Häng fågelholkar med torrt gräs inför vinter. 
Ordna städ åt buskarna mot tung snö.
Plocka bort fallna frukter.