Månadens komihåg

Att göra i december

Ska Du ge bort Din goda äppelmos så slå in burken i dekorativt omslag.
Hoppas på en vit Jul.
Men det innebär att buskarna är skyddade mot tungt snö.
Önska Dig en trädgårdsbok eller fin sekatör.
Hämta krafterna till ny säsong i trädgården.

 

Att göra i november

Kupa jorden kring rosorna.
Kratta in löv i buskarna.
Blanda löv i komposten.
Ordna gnagskydd för nyplanterade träd.
Rädda rosmarin. Ställ den svalt.
Gör rent trädgårdsredskapen.
Driva upp blommor till Julen.
Häng fågelholkar med torrt gräs inför vinter. 
Ordna städ åt buskarna mot tung snö.
Plocka bort fallna frukter.