Regler i Tanto Norra

Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening Sammanställning av Stadsbyggnadskontorets byggregler och Tanto Norras regler

Stuga. Yttermått max 10 kvm, max 3 m hög från mark till taknock. Kontakta styrelsen för bygglov. Det åligger på lottinnehavaren att göra en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret. Avlopp från stugan är inte tillåtet.

Veranda eller bod. Yttermått max 3 kvm. Man kan välja mellan bod eller veranda, inte båda. Styrelsen ger bygglov för fristående bod. Bod i anslutning till huset och veranda kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen. Växthus. Yttermått max 5 kvm till ytan och max 1.5 meter till taknock. Växthus ska monteras ned på hösten. Trädäck. Max 10 kvm till ytan. Högst 0.5 m över mark. Kontakta styrelsen innan du bygger.

Avstånd till grannen. Stadsbyggnadskontoret måste godkänna om stuga får stå närmare tomtgränsen än 4,5 m. Även berörd granne ska godkänna om placering av stuga eller bod är 2 – 4,5 m från tomtgränsen.

Rågångar är huvudvägar genom kvarter och bör kunna nås med t. ex. skottkärra. De tillhör föreningen, ska vara en meter, 100 cm, breda och ska hållas klippta och fria från inväxande grenar, ogräs och blockeringar. Gränsgångar mellan lotterna ska vara 60 cm breda. Ytan arrenderas 50/50 av lottägarna, dvs med 30 cm för vardera. Det är inte tillåtet att odla på de 30 cm som hör till den egna lotten. Gångarna sköts av kolonisterna som de gränsar till.

Plank. Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred. Max 1.10 m över mark. Högre kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen. Spaljé. En spaljé ska i sin konstruktion ha mer tomrum mellan brädorna än brädan är bred. Pergola får ej ha permanent tak. Markis som kan rullas av och på är tillåtet. Mur/stödmur. Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Solfångare. Kräver bygglov oavsett storlek.

Staket och grindar. Staket och grindar är gemensamt ansvar. Kolonist som har staket ansvarar för att det är rent och ogräsfritt under staketet hela säsongen. Staket mellan lotterna är inte tillåtet.

Städdag. Obligatorisk närvaro på alla städdagar. Förhinder meddelas senast en vecka före till kvartersombud. Man får då en arbetsuppgift att utföra vid annat tillfälle. För utebliven arbetsinsats debiteras 500 kronor.

Vilda träd. Låt inte vilda träd växa upp. Större träd är kommunens ansvar och får inte röras.

Träd och buskar. Tänk på sluthöjd, bredd och beskärning. Grannens lott ska inte bli skuggad. Grenar och rötter får inte växa in på grannens lott.

Ogräs. Enligt stadgarna ska lotten i möjligaste mån hållas ogräsfri. Klipp ner vilda prästkragar, gullris m.m. innan de går i frö. Håll efter blå knölklocka, parkslide och växter som kan invadera lotterna.

Eldning. Eldning får bara ske veckorna 18 och 40. Vid torrt väder kan eldningsförbud råda. Undvik helst att elda. Att kompostera och flisa är mer miljövänligt. Under sommaren är endast grillning med grillkol tillåten.

Föreningshuset. Regler för användning av föreningshuset finns anslaget innanför dörren.

Undvik konflikter. Rådgör med grannen, lyssna och visa hänsyn både vad gäller växtlighet och ljudnivåer med mera. Januari 2017