Styrelsen

Tanto Norra koloniträdgårdsförening

Ordförande: Kim Rhedin Hüttner, lott 7
Kassör: Barbara Grabowska, lott 8
Ledamot: Yvonne Sjöquist, lott 9
Ledamot: Britt-Marie Stenborg, lott 103
Ledamot: Birgitta Sellin, lott 15
Ledamot: Kurt Blomberg, lott 80
Ledamot: Theo Eriksson, lott 108
Suppleant: Jan Nilsson, lott 23
Suppleant: Marianne Vikström, lott 87