Styrelsen

Tanto Norra koloniträdgårdsförening

Ordförande: Maria Ardelius, lott 5
Kassör: Barbara Grabowska, lott 8
Sekreterare: Anna Medin, lott 43 
Ledamot: Gunnel Ljunggren, lott 36
Ledamot: Anette Sandberg, lott 84
Ledamot: Emma Englund, lott 79
Ledamot: Monica Jansson, lott 89
Suppleant: Eva Ljungstedt, lott 13
Suppleant: Åsa Westberg, lott 104