Styrelsen

Tanto Norra koloniträdgårdsförening

Ordförande: Kim Rhedin Hüttner, lott 32
Kassör: Barbara Grabowska, lott 8
Ledamot: Marianne Vikström, lott 87
Ledamot: Ulf Gråberg, lott 81
Ledamot: Annika Thedvall, lott 46
Ledamot: Eva Göransson, lott 107
Ledamot: Helena Johnzon, lott 7B
Suppleant: Jan Nilsson, lott 23
Suppleant: Rebecka Theve, lott 15