Intresseanmälan & Kontakt

Intresseanmälan
Är du intresserad av att börja med trädgårdsodling och skaffa en kolonilott kan du göra en intresseanmälan till föreningen. Du hamnar då på vår kölista: ”Intresselistan”.

När du anmäler dig till intresselistan får du ett inbetalningskort på avgiften, 200 kr första året, sedan 100 kr/år. Du får också fylla i en intresseanmälan.

Det finns information om andra trädgårdsföreningar på SK´s hemsida.

Lotterna i Tanto Norra är mycket varierade. Vi har både odlingslotter utan hus och stuglotter. Husens och trädgårdarnas skick varierar, därmed även priset. Vissa lotter har djup och bra jord för odling. Vissa ligger uppe på berget där jorden är tunnare.

Du fyller i intresseanmälan för att vi ska veta vad du önskar. Pris, läge, odlingsvana mm. För en ideell förening är det viktigt med aktiva medlemmar, därför får du uppge dina speciella kunskaper och intressen så vi vet vad du kan bidra med till föreningslivet.

Att ha en kolonilott är en stor glädje för en själv. Eftersom många promenerar bland kolonilotterna och njuter av grönskan är det viktigt att lotterna är välskötta till glädje också för andra.

Hur lång tid tar det att få en kolonilott?
Intresselistan är inte en strikt kölista. I första hand ser vi till kötid och odlingsintresse, därefter söker vi kolonister med specialkunskaper som föreningen behöver. Det kan t.ex. vara kaffekokare, odlingsexperter, rörmokare, styrelseaktiva, miljökunniga personer. Behoven varierar. Vi vill också ha någorlunda jämn åldersfördelning.

För närvarande har vi ca 230 personer på vår intresselista.  Väntetiden kan bli 15 år eller mer. När en lott blir ledig får ca 20 – 30 personer på listan inbjudan till visning. Inbjudan utgår från hur lång tid man varit anmäld, och om man anmält intresse till odlingslott eller stuglott eller båda. Personer som saknar andra odlingsmöjligheter, exempelvis villa- eller sommarstugeträdgård, prioriteras.  Om flera personer sen är intresserade av samma lott görs en bedömning utifrån kötid, odlingsförmåga och intresse samt ev. specialkunskaper som behövs i föreningen.

Här kan du kontakta föreningen om du är intresserad av intresselistan:

tantonorra@gmail.com