Styrelsen

Tanto Norra koloniträdgårdsförening 2024 

Styrelse

Maj Törnlind lott 9 ordförande
Hanna Bertilsson lott 80 kassör
Jan Erlandsson lott 35 sekreterare
Rebecka Theve, lott 15 vice ordförande
Barbara Grabowska lott  8 

Suppleanter
Bengt Könberg lott 65
Anna Forsberg lott 72