Detta gäller i Tanto Norra koloniträdgårdsförening

Sammanställning av Stadsbyggnadskontorets byggregler och Tanto norras ordningsregler

Stuga. Yttermått max 10 kvm, max 3 m hög från mark till taknock. Kontakta styrelsen när du planerar bygge. Styrelsen ger bygglov. Avlopp från stugan är inte tillåtet.
Veranda eller bod. Yttermått max 3 kvm. Man kan välja mellan bod eller veranda, inte båda. Styrelsen ger bygglov för fristående bod. Bod i anslutning till huset och veranda kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen.
Växthus. Yttermått max 5 kvm till ytan och max 1.5 meter till taknock. Växthus ska monteras ned på hösten. Permanent växthus med yttermått 3 kvm är tillåtet om man inte har veranda eller bod.
Avstånd till grannen. Stadsbyggnadskontoret måste godkänna om stuga får stå närmare tomtgränsen än 4 m. Berörd granne ska godkänna om placering av stuga, bod eller växthus är 2-4 m från tomtgränsen. 2 m är alltid minimum.
Trädäck. Max 10 kvm till ytan. Högst 0.5 m över mark. Kontakta styrelsen innan du bygger.
Spaljé. Spaljé runt uteplats får vara max 1.5 m hög.
Pergola. Max 1.8 m hög och max 6 kvm till ytan. Täckande tak är inte tillåtet. Markis som kan rullas av och på är tillåten.
Solfångare. Max 2 kvm till ytan.
Plank/Staket. Max 1.1 m över mark. Högre kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen. Staket mellan lotterna är inte tillåtet.
Staket och grindar. Staket och grindar är ett gemensamt ansvar. Kolonister som har staket och grindar ansvarar i första hand för dessa. Kvartersombud kontaktas i andra hand vid skadegörelse och liknande. Kolonist som har staket ansvarar för att det är rent och ogräsfritt under staketet hela säsongen.
Städdag. Obligatorisk närvaro på alla städdagar. Förhinder meddelas senast en vecka före till kvartersombud som delar ut arbetsuppgift att utföra inom viss tid. För utebliven arbetsinsats debiteras 500 kronor.
Vilda träd. Låt inte vilda träd växa upp. Kommunen ansvarar för större träd och de får oftast växa vidare.
Träd- och buskar. Tänk på sluthöjd, bredd och beskärning. Grannens lott ska inte bli skuggad. Grenar och rötter får inte växa in på grannens lott. Rådgör med grannen.
Häckar. Max 1.1 m höga mot entrésidan. Häck mellan lotter ska inte skugga grannen.
Ogräs. Enligt stadgarna ska lotten i möjligaste mån hållas ogräsfri. Klipp ner vilda prästkragar, gullris m. m. innan de går i frön. Håll efter blå knölklocka, parkslide och växter som kan invadera lotterna.
Eldning. Eldning får bara ske veckorna 18 och 40. Undvik helst att elda. Att kompostera och flisa är mer miljövänligt.
Undvik konflikter. Rådgör med grannen, lyssna och visa hänsyn både vad gäller växtlighet och ljudnivåer med mera.
Januari 2014

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *